Witamy na oficjalnej stronie projektu

System wspomagający prowadzenie prac badawczo – naukowych
oraz współdzielenie i publikację wyników prac

- Wzrost znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej

- Poprawa warunków prowadzenia prac badawczych

- Zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi

- Ułatwienie współpracy uczelni z biznesem